ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

Γενικά οι συναγερμοί είναι τα συστήματα  ασφαλείας που ανιχνεύουν κινήσεις στο χώρο ανάλογα με τις συσκευές  που έχουν προστεθεί.

Share