ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Μεγαφωνικά συστήματα ανακοινώσεων, μουσικής και αναγγελίας φωνητικού συναγερμού (Public Address), κορυφαίων κατασκευαστών.

Share
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ BMS

Η φράση «Αυτοματισμοί Κτιρίων» αναφέρονται σε ποικιλία σύγχρονων συστημάτων που αποσκοπούν στην απλοποίηση και ενοποίηση διαφόρων κτιριακών λειτουργιών.

Share
ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΗΡΙΑ

Το έξυπνο κτίριο είναι σχετικά γνωστό. Όμως  μια σύντομη επεξήγηση κρίνεται σκόπιμη για τους νεοεισερχόμενους στο θέμα.

Share