ΠΡΟΦΙΛ ΧΡΗΣΤΗ

Στην Allcom μπορούμε να σας φτιάξουμε προφίλ χρήστη για επιχειρήσεις.   Προφίλ χρήστη εννοούμε προφίλ διαχείρισης.Σε κάθε λειτουργικό σύστημα,ο διαχειριστής είναι ο λογαριασμός χρήστη που έχει το δικαίωμα να κάνει

Share
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η Allcom αναλαμβάνει να σας φτιάξει δίκτυο υπολογιστών.     Με τον όρο «δίκτυο υπολογιστών» αναφερόμαστε σε ένα σύστημα στο οποίο επιμέρους υπολογιστές συνδέονται μεταξύ τους, με αντικειμενικό σκοπό την

Share