side-area-logo
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Η Allcom αναλαμβάνει την επαγγελματική εγκατάσταση της καλωδίωσης.


Τι είναι η Δομημένη καλωδίωση;

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτήριο.

Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης είναι “ανοιχτής” αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.

Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής. Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη. Έτσι με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των παρακάτω:

 

 • Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση
 • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης
 • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού
 • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
 • Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο)
 • Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση)

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σε ένα νέο κτήριο με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό εκτός του ότι αυξάνει το κόστος μας οδηγεί σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα.

Προβλέποντας κατά την διάρκεια σχεδιασμού μίας οικοδομής το σύστημα καλωδίωσης πετυχαίνουμε οικονομία, απλοποίηση της εγκατάστασης, δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων, χρήση κοινών προδιαγραφών για όλη την καλωδίωση και τον τερματικό εξοπλισμό.

 

Τα υλικά που προορίζονται για δίκτυα δομημένης καλωδίωσης είναι πιστοποιημένα ανάλογα με τις επιδόσεις τους σε διάφορους ελέγχους και ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

 • CAT 3: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 16 MHz (Για χρήση τηλεφωνικών σημάτων).
 • CAT 5: Επιτρέπει την διέλευση σημάτων με συχνότητες έως 100MHz (Για χρήση τηλεφωνικών και σημάτων Η/Υ για δίκτυα 100Mbps).
 • CAT 5ήCAT 6 : Χρησιμοποιείται για δίκτυα Η/Υ τεχνολογίας Gigabit Ethernet.

Γιατί εφαρμόζουμε δομημένη καλωδίωση;

Τα δίκτυα απαιτούν περίπλοκη και συγκεκριμένη καλωδίωση, ιδιαίτερα σε επιχειρηματικά ή ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται πρέπει να κατασκευάζονται από ορισμένα υλικά. Οι καλωδιώσεις κορμού ή κάθετη (Backbone) και οι οριζόντιες καλωδιώσεις είναι δύο βασικές μέθοδοι καλωδίωσης που χρησιμοποιούνται στο σημερινό δομημένο σύστημα καλωδίωσης προκειμένου να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανάγκες σύνδεσης, τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στις καλωδιώσεις κορμού και στις οριζόντιες καλωδιώσεις έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους.

Βασικά στοιχεία δομημένης καλωδίωσης.
Υπάρχουν πέντε υποσυστήματα που βρίσκονται συχνά σε ένα κτίριο και συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώστε να επικοινωνούν σταθερά και με ασφάλεια.

Είσοδος: Όπου τα δημόσια και ιδιωτικά καλώδια υπηρεσιών δικτύου επικοινωνούν με τον έξω κόσμο.

Χώρος εξοπλισμού/τηλεπικοινωνιών : Computer Room με εξοπλισμό που εξυπηρετεί τους χρήστες μέσα στο κτίριο και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που συνδέει το ραχοκοκαλιά και τα οριζόντια υποσυστήματα καλωδίωσης.

Backbone Cabling: Σύστημα καλωδίωσης που συνδέει τις εγκαταστάσεις εισόδου, τις αίθουσες εξοπλισμού και τις τηλεπικοινωνιακές αίθουσες.

Οριζόντια καλωδίωση: Το σύστημα καλωδίωσης που συνδέει τις τηλεπικοινωνιακές αίθουσες με μεμονωμένες εξόδους ή χώρους εργασίας στο ίδιο πάτωμα.

Συστατικά περιοχής εργασίας: Συνδέουν τον εξοπλισμό τελικού χρήστη με τις εξόδους του οριζόντιου συστήματος καλωδίωσης.

Οριζόντια καλωδίωση

Το οριζόντιο καλωδιακό σύστημα εκτείνεται από την έξοδο πληροφοριών τηλεπικοινωνιακών χώρων στην αίθουσα τηλεπικοινωνιών (TR) ή το τηλεπικοινωνιακό περίβλημα (TE). Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, η οριζόντια καλωδίωση εγκαθίσταται συνήθως σε μια τοπολογία αστέρα που συνδέει κάθε περιοχή εργασίας με τον τηλεπικοινωνιακό χώρο.

Τέσσερις ζεύγη καλωδίων συνεστραμμένου ζεύγους (UTP) μη καλωδίωσης (καλώδιο Cat5 ή Cat5e) με 100 ohm συνιστάται συνήθως για νέες εγκαταστάσεις, επειδή υποστηρίζει και τη μετάδοση δεδομένων φωνής και υψηλής ταχύτητας.

Για να συμμορφωθείτε με τα πρότυπα καλωδίωσης EIA / TIA, τα μεμονωμένα καλώδια πρέπει να περιορίζονται σε μήκος 90 μέτρων μεταξύ της πρίζας στην περιοχή εργασίας και των πλακών διασύνδεσης στον τηλεπικοινωνιακό χώρο.

Τα καλώδια επιδιόρθωσης για τη σύνδεση του πίνακα patch με τους κόμβους και τους διακόπτες στην αίθουσα τηλεπικοινωνιών δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά την απόσταση των 6 μέτρων. Τα καλώδια που συνδέουν τους υπολογιστές των χρηστών με τις εξόδους πρέπει να περιορίζονται σε μήκος 3 μέτρων.

Κάθετη (Backbone) καλωδίωση κτιρίου

Τα καλώδια κάθετης στήλης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές πυρκαγιάς, συνήθως βαθμολογημένες OFNR (Non-Conductive Riser ανιχνευτών οπτικών ινών). Εάν το καλώδιο κάθετης στήλης διέρχεται από την περιοχή πληρώματος (χώροι στο κτίριο που χρησιμοποιείται για την επιστροφή αέρα στον κλιματισμό), το καλώδιο πρέπει να είναι OFNP (μη αγωγιμότητα πλήρους οπτικής ίνας).

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα καλώδια κάθετης στήλης πρέπει να έχουν αρκετή αντοχή για να υποστηρίξουν το δικό τους βάρος πρέπει να ασφαλίζονται σωστά.

Παρέχει διασύνδεση μεταξύ τηλεπικοινωνιακών χώρων, χώρων εξοπλισμού και εγκαταστάσεων εισόδου. Κατά τη ρύθμιση καλωδίωσης κάθετης στήλης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι μέσων: καλώδιο αδιάλειπτης ζεύξης (UTP), θωρακισμένο καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους (STP), καλώδιο οπτικών ινών ή ομοαξονικό καλώδιο. Ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται με καλώδια που δεν υπερβαίνουν τα 30 μέτρα.

Με την εμφάνιση του Gigabit Ethernet και του 10 Gigabit Ethernet, το καλώδιο οπτικών ινών είναι η καταλληλότερη επιλογή για την καλωδίωση του κορμού, δεδομένου ότι παρέχει πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από τα παραδοσιακά καλώδια Cat5 ή Cat6. Ένα άλλο πλεονέκτημα της ίνας είναι ότι οι ίνες μπορούν να τρέξουν πολύ μεγαλύτερη απόσταση από το καλώδιο χαλκού, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για την κάθετη καλωδίωση.


Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIN
Share
Tagged in