side-area-logo
ΔΙΚΤΥΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ


ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές, κ.α.) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτήριο. Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης  είναι “ανοιχτής” αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.
Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής.

Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη. Έτσι με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των παρακάτω:

 • Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση
 • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης
 • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού
 • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
 • Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο)
 • Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση)

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σ΄ένα νέο κτήριο με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό εκτός του ότι αυξάνει το κόστος μας οδηγεί σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα.


ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

 

Η τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας είναι μια σύγχρονη εναλλακτική λύση από την παραδοσιακή δικτύωση που βασίζεται σε καλώδια για τη σύνδεση των ψηφιακών συσκευών. Οι ασύρματες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο σε οικιακά όσο και σε επιχειρηματικά δίκτυα υπολογιστών.

 

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ο όρος ευρυζωνικότητα αντιπροσωπεύει την ποσότητα, την ποιότητα και την ταχύτητα μεταβίβασης πληροφοριών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, αποτελεί δε το προς το παρόν ελάχιστο αίτημα οποιασδήποτε κοινότητας και σημείο εκκίνησης για τη μελλοντική ανάπτυξη. Επίσης μπορεί να οριστεί ως  σύνδεση υψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο για την δυνατότητα μεταφοράς του αυξημένου όγκου πληροφοριών που συνεχώς αυξάνεται με τα χρόνια.

Ανάλογα με τη χώρα έχει συμφωνηθεί ότι ταχύτητες κάτω από 128 Kbps ( ή 258 Kbps σε κάποια κράτη) δεν θεωρούνται ευρυζωνική σύνδεση.


VPN

Virtual Private Network

Ένα VPN (Virtual Private Network) είναι ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο  τη δημόσια τηλεπικοινωνιακή υποδομή (Διαδίκτυο) και δίνει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένα γραφεία ή σε χρήστες που ταξιδεύουν να έχουν πρόσβαση σε ένα κεντρικό οργανωτικό δίκτυο.

Το VPN απαιτεί από τους απομακρυσμένους χρήστες του δικτύου πιστοποίηση, και συχνά ασφαλίζει τα δεδομένα με τεχνολογίες κρυπτογράφησης με σκοπό να εμποδιστεί η διάδοση των ιδιωτικών πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Ο κυριότερος λόγος που δημιουργείται είναι για τη λειτουργικότητα του δικτύου που βρίσκεται σε ένα άλλο δίκτυο, όπως η κοινή χρήση των δεδομένων και η πρόσβαση σε πόρους δικτύου (Εκτυπωτές, Βάσεις Δεδομένων, Ιστοσελίδες).

Η τεχνολογία VPN μέσω του κοινόχρηστου Διαδικτύου έχει αντικαταστήσει την ανάγκη διατήρησης ακριβών μισθωμένων γραμμών τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων σε ευρείες περιοχές εγκαταστάσεων του δικτύου.

Τα συστήματα VPN μπορούν να ταξινομηθούν από:

 • Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την σήραγγα της κυκλοφορίας
 • Το Τερματικό σημείο της σήραγγας, δηλαδή, την άκρη πελάτη ή την άκρη του δικτύου παροχής
 • Το εάν προσφέρουν από σελίδα-σε-σελίδα ή απομακρυσμένη σύνδεση πρόσβασης
 • Τα επίπεδα ασφαλείας που παρέχονται
 • Το στρώμα του OSI που παρουσιάζουν για τη σύνδεση του δικτύου, όπως κυκλώματα επιπέδου 2 ή επιπέδου 3 σύνδεσης με το δίκτυο.

 


Recommend
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIN
Share
Tagged in