ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Υπηρεσίες πληροφορικής - Καινοτόμα συστήματα και εφαρμογές.


ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

Μία εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης αποτελείται από ένα σύνολο καλωδίων και υλικών (πρίζες , κατανεμητές, κ.α.) το οποίο πραγματοποιεί την μετάδοση φωνής και δεδομένων σε ένα κτήριο. Οι εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης  είναι “ανοιχτής” αρχιτεκτονικής , χρησιμοποιώντας τυποποιημένα υλικά και τοπολογία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση.
Για πολλά χρόνια η καλωδίωση που εξυπηρετούσε τις ανάγκες μετάδοσης δεδομένων γινόταν ξεχωριστά από αυτές της καλωδίωσης για την μεταφορά φωνής.

Όμως η ενσωμάτωση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας σε όλους τους χώρους έκανε την ανάγκη ενός τυποποιημένου τρόπου καλωδίωσης μεγαλύτερη. Έτσι με ένα σύστημα καλωδίωσης μπορούμε να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των παρακάτω:

 • Πυρασφάλεια – πυρανίχνευση
 • Σύστημα ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης
 • Σύστημα ελέγχου και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και εξαερισμού
 • Μεταφορά δεδομένων (Δίκτυο Η/Υ)
 • Μεταφορά φωνής (Τηλέφωνο – τηλεφωνικό κέντρο)
 • Μεταφορά εικόνας (Ψηφιακή τηλεόραση)

Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη για τις καλωδιώσεις σ΄ένα νέο κτήριο με αποτέλεσμα να γίνεται εγκατάσταση καλωδίων σε διάφορα στάδια της κατασκευής. Αυτό εκτός του ότι αυξάνει το κόστος μας οδηγεί σε λύσεις που δεν μας εξυπηρετούν απόλυτα.


ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Η τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας είναι μια σύγχρονη εναλλακτική λύση από την παραδοσιακή δικτύωση που βασίζεται σε καλώδια για τη σύνδεση των ψηφιακών συσκευών. Οι ασύρματες τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ευρέως τόσο σε οικιακά όσο και σε επιχειρηματικά δίκτυα υπολογιστών.

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Ο όρος ευρυζωνικότητα αντιπροσωπεύει την ποσότητα, την ποιότητα και την ταχύτητα μεταβίβασης πληροφοριών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, αποτελεί δε το προς το παρόν ελάχιστο αίτημα οποιασδήποτε κοινότητας και σημείο εκκίνησης για τη μελλοντική ανάπτυξη. Επίσης μπορεί να οριστεί ως  σύνδεση υψηλών ταχυτήτων στο διαδίκτυο για την δυνατότητα μεταφοράς του αυξημένου όγκου πληροφοριών που συνεχώς αυξάνεται με τα χρόνια.

Ανάλογα με τη χώρα έχει συμφωνηθεί ότι ταχύτητες κάτω από 128 Kbps ( ή 258 Kbps σε κάποια κράτη) δεν θεωρούνται ευρυζωνική σύνδεση.


VPN

Virtual Private Network

Ένα VPN (Virtual Private Network) είναι ένα δίκτυο που χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο  τη δημόσια τηλεπικοινωνιακή υποδομή (Διαδίκτυο) και δίνει τη δυνατότητα σε απομακρυσμένα γραφεία ή σε χρήστες που ταξιδεύουν να έχουν πρόσβαση σε ένα κεντρικό οργανωτικό δίκτυο.

Το VPN απαιτεί από τους απομακρυσμένους χρήστες του δικτύου πιστοποίηση, και συχνά ασφαλίζει τα δεδομένα με τεχνολογίες κρυπτογράφησης με σκοπό να εμποδιστεί η διάδοση των ιδιωτικών πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Ο κυριότερος λόγος που δημιουργείται είναι για τη λειτουργικότητα του δικτύου που βρίσκεται σε ένα άλλο δίκτυο, όπως η κοινή χρήση των δεδομένων και η πρόσβαση σε πόρους δικτύου (Εκτυπωτές, Βάσεις Δεδομένων, Ιστοσελίδες).

Η τεχνολογία VPN μέσω του κοινόχρηστου Διαδικτύου έχει αντικαταστήσει την ανάγκη διατήρησης ακριβών μισθωμένων γραμμών τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων σε ευρείες περιοχές εγκαταστάσεων του δικτύου.

Τα συστήματα VPN μπορούν να ταξινομηθούν από:

 • Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την σήραγγα της κυκλοφορίας
 • Το Τερματικό σημείο της σήραγγας, δηλαδή, την άκρη πελάτη ή την άκρη του δικτύου παροχής
 • Το εάν προσφέρουν από σελίδα-σε-σελίδα ή απομακρυσμένη σύνδεση πρόσβασης
 • Τα επίπεδα ασφαλείας που παρέχονται
 • Το στρώμα του OSI που παρουσιάζουν για τη σύνδεση του δικτύου, όπως κυκλώματα επιπέδου 2 ή επιπέδου 3 σύνδεσης με το δίκτυο.

e-mail

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ EMAIL

Το εταιρικό προφίλ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπως το «[email protected]»  δεν είναι  απλώς ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που χρησιμοποιείτε για προσωπική χρήση αλλά ειδικότερα για επαγγελματική χρήση καθώς προσφέρει την δυνατότητα διαφήμισης της επειδή είναι διαμορφωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να υπενθυμίζει την ταυτότητα σας σε κάθε είδος επικοινωνίας. ( Χρήστη / Συνεργάτη / Πελάτη .)

Εσείς και οι συνάδελφοί σας κάθε φορά που στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίζετε στον παραλήπτη ποιοι είστε , διαδικασία  η οποία αποτελεί μεγάλη διαφήμιση ​​για μια μικρή επιχείρηση που προσπαθεί να χτίσει τη φήμη του σήματος της.

Το λογισμικό επιχειρησιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να ενισχύσει σημαντικά μια μεγάλη ή μια μικρή επιχείρηση, προσφέροντάς σας επιπλέον λειτουργικότητα στην επιχείρησής σας.

REMOTE DESKTOP

Anywhere - Anytime

Ο όρος Remote Desktop ή αλλιώς  Απομακρυσμένη Επιφάνεια Εργασίας αναφέρεται στην ικανότητα ενός υπολογιστή να συνδέεται εξ΄ αποστάσεως με άλλον και να ελέγχει την επιφάνεια εργασίας του, ακριβώς όπως αν ο χρήστης ήταν μπροστά από το απομακρυσμένο μηχάνημα.

Η απομακρυσμένη επιφάνεια εργασίας  χρησιμοποιεί το λογισμικό που περιλαμβάνεται στα Windows ή σε κάποιο άλλο πρόγραμμα τρίτου μέρους, όπως το TeamViewer, Anydesk, PC Anywhere, το VNC και άλλα.


Σταθμοί Εργασίας Η/Υ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η ανάγκη των χρηστών να συμμετέχουν σε πολλαπλές εργασίες και να αλληλεπιδρούν σχεδόν με το σύνολο των υπηρεσιών και μονάδων είναι πλέον προτεραιότητα για κάθε οργανισμό.

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν ανεξαρτήτου τοπολογίας δίκτυο (τοπικό LAN ή ευρυζωνικό WAN) και όλες της μονάδες όπως: File Servers, Printers, Scanners, Plotters, BMS, CCTV, Access Control προς διευκόλυνση τους.

Η ανταλλαγή αρχείων (File Sharing), ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (EMail) και άμεσων μηνυμάτων (Instant Message) δεν περιορίζεται από την συσκευή άλλα είναι στην διάθεση του χρήστη από οποιαδήποτε συσκευή και σημείο που έχει πρόσβαση. Το σημαντικότερο είναι να θεωρηθεί το σύνολο των συστημάτων και υπηρεσιών ως εύκολο και δεδομένο στην καθημερινότητα του.


SERVER & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Microsoft Domain Server

Η διοχέτευση της πληροφορία προς την σωστή κατεύθυνση είναι το κρισιμότερο σημείο όλων των εγκαταστάσεων. Η δύναμη της πληροφορίας στους επαγγελματικούς χώρους είναι απόλυτη και ορίζει το μέλλον του κάθε οργανισμού.

Ειδικά συστήματα και τεχνικές επιβάλλετε να εφαρμοστούν σε όλους τους χρήστες και μονάδες για την προστασία όσο αυτών τόσο και των συνεργατών τους που συναλλάζονται από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές.

Τις περισσότερες φόρες τα προβλήματα δημιουργούνται από στοιχειά που βασίζονται στην μέθοδο «Mass Send and Pray» όπου δεν στοχεύεται συγκεκριμένα ένας οργανισμός ή ένας χρήστης αλλά είναι μέρος μιας ευρείας επίθεσης προς υποψηφία θύματα με κενά ασφαλείας.


NAS

Network-Attached Storage

Η ασφάλεια είναι κάτι πού πρέπει να διαθέτουν όλες οι επιχειρήσεις. 

Network Access Storage (NAS) είναι ένας απλός και εύκολος τρόπος να κρατάμε Backup στο τοπικό δίκτυο, καθώς επίσης και να μοιραζόμαστε αρχεία σε όλες τις συσκευές μας.

Το Network Access Storage, στην πιο βασική του μορφή, είναι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος ο οποίος δεν συνδέεται στον υπολογιστή μας με USB, αλλά συνδέεται απευθείας στο Router/Switch και έχουμε πρόσβαση σε αυτόν μέσω τοπικού δικτύου.

CLOUD STORAGE

Cloud Computing

Cloud Storage ή αλλιώς Aποθηκευτικό Νέφος ορίζεται η διαδικτυακή κεντρική διάθεση υπολογιστικών πόρων (όπως δίκτυο, εξυπηρετητές, εφαρμογές και υπηρεσίες) με υψηλή ευελιξία, ελάχιστη προσπάθεια από τον χρήστη  και υψηλή αυτοματοποίηση. Στο Cloud Computing η αποθήκευση, η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων  λογισμικού και υπηρεσιών γίνεται διαδικτυακά  μέσω απομακρυσμένων υπολογιστών σε κεντρικά Datacenter. Υπηρεσίες όπως η παροχή εικονικών μηχανών, το διαδικτυακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα κοινωνικά δίκτυα συχνά βασίζονται στην τεχνολογία του Υπολογιστικού Νέφους.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Προστασία Endpoint
Η ESET προστατεύει τα πιο γνωστά λειτουργικά συστήματα με το ίδιο επίπεδο λειτουργικότητας μην αφήνοντας κανένα σημείο εισόδου στο δίκτυό σας απροστάτευτο.
Η πανίσχυρη κονσόλα διαχείρισης ασφαλείας της ESET σας παρέχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο γύρω από την κατάσταση ασφαλείας του δικτύου, τα Endpoint και τις φορητές συσκευές, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας της λειτουργικότητας που σας προστατεύει από πάσης φύσεως απειλές.
• Το ESET Remote Administrator λειτουργεί τόσο σε Windows όσο και σε Linux
• Άμεση απόκριση σε πιθανά συμβάντα
• Διαχειρίζεται δεκάδες χιλιάδες clients ενώ διατηρεί την μεγάλη ταχύτητα λειτουργίας του
• Ενσωματωμένη διαχείριση Φορητών Συσκευών
Read more
ANTISPAM
Anti-Phishing & Ransomware Shield
Ως spam ορίζεται η λήψη ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα spam επιβαρύνουν και γεμίζουν το email σας ενώ μπερδεύονται με άλλα email που είναι σημαντικά για εσάς.
Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για ηλεκτρονικό ψάρεμα (Phishing) προσωπικών δεδομένων ή να σας παρασύρουν σε κακόβουλες ιστοσελίδες που μπορεί να μολύνουν τον υπολογιστή σας. Οι χάκερς χρησιμοποιούν τα μηνύματα spam ως μέσο για να σας παρασύρουν σε κακόβουλες ιστοσελίδες ή σε οικονομικές απάτες.
Read more
FIREWALL
Προστασία Δικτυακών Επιθέσεων
Η κύρια λειτουργία ενός Firewall είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας δεδομένων ανάμεσα σε δύο δίκτυα υπολογιστών.
Συνήθως τα δύο αυτά δίκτυα είναι το Διαδίκτυο και το τοπικό/εταιρικό δίκτυο.
Συγκεκριμένα ένας Firewall παρεμβάλλεται ανάμεσα σε δύο δίκτυα που έχουν διαφορετικό επίπεδο εμπιστοσύνης. Το Διαδίκτυο έχει μικρό βαθμό εμπιστοσύνης (Low Level of Trust), ενώ το εταιρικό δίκτυο ή το οικιακό δίκτυο διαθέτουν τον μέγιστο βαθμό εμπιστοσύνης. Ένα περιμετρικό δίκτυο (Perimeter Network) ή μία Demilitarized Zone (DMZ) διαθέτουν μεσαίο επίπεδο εμπιστοσύνης.

Read more
ANTI-VIRUS
ESET Multi Device Security
Είναι ένα πολύ ισχυρό και απαραίτητο εργαλείο που πρέπει κάθε Η/Υ να διαθέτει.
Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα κακόβουλο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να αντιγραφεί χωρίς παρέμβαση του χρήστη και να «μολύνει» τον υπολογιστή χωρίς τη γνώση ή την άδεια του χρήστη του. Ο αρχικός ιός μπορεί να τροποποιήσει τα αντίγραφά του ή τα ίδια τα αντίγραφα μπορούν να υποστούν από μόνα τους τροποποίηση, όπως συμβαίνει σε έναν μεταμορφικό ιό.
Ένας ιός μπορεί να διαδοθεί από έναν υπολογιστή σε άλλους, παραδείγματος χάριν από ένα χρήστη που στέλνει τον ιό μέσω δικτύου ή του Διαδικτύου, ή με τη μεταφορά του σε ένα φορητό μέσο αποθήκευσης, όπως δισκέτα, οπτικό δίσκο ή μνήμη flash USB.

Read more