ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Με τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας στην παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης, η εταιρεία παρέχει σήμερα το πλέον ολοκληρωμένο και ταυτόχρονα ποιοτικό πακέτο υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης της ελληνικής αγοράς.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν στον τομέα των συστημάτων και τεχνολογικών υποδομών, το πλήρες φάσμα αναγκών τόσο των μεμονωμένων καταναλωτών, μικρών γραφείων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και μιας μεγάλης επιχείρησης και οργανισμού με πολλά υποκαταστήματα και μεγάλο αριθμό χρηστών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON CALL - REMOTE

Η Υπηρεσία αυτή προσφέρει την δυνατότητα, σε οποιονδήποτε χρήστη πληροφορικής, που αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα, να ζητήσει την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του για να επιλύσει το πρόβλημα

Αντιμετωπίζονται προβλήματα όπως :

 • Βλάβη H/Y.
 • Βλάβη Monitor.
 • Βλάβη Printer
 • Βλάβη Scanner
 • Πρόβλημα στο Λειτουργικό Σύστημα (Windows, Linux και Mac).
 • Πρόβλημα στο Δίκτυο.

Επιπλέον σε ιδιώτες – Οικιακούς χρήστες προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες :

 • Εγκατάσταση και επίδειξη δυνατοτήτων Η/Υ.
 • Εγκατάσταση λοιπών περιφερειακών συσκευών (Εκτυπωτή, Σαρωτή).
 • Εγκατάσταση/Αναβάθμιση/Επανεγκατάσταση Windows, Linux, Mac.
 • Εγκατάσταση Σύνδεσης Internet.
 • Παραμετροποίηση Γονικού Ελέγχου.
 • Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου.

Υποστηριξη help desk

Το πρότυπα οργανωμένο σύστημα Help Desk προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα λογισμικού (software) ή υλικών (hardware), είτε σε επιχειρήσεις – (συμβόλαια, ειδικές συμφωνίες κλπ.), είτε σε τρίτες εταιρείες βάσει συμφωνιών, σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος.

Πλεονεκτήματα Υπηρεσιών Help Desk:

 • Εξυπηρέτηση με ένα μόνο τηλεφώνημα (Single Point of Contact).
 • Ενημέρωση για τεχνικές προδιαγραφές προϊόντων, προμηθευτών.
 • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη – επίλυση τεχνικών προβλημάτων, βοήθεια σε εγκατάσταση και ρύθμιση προϊόντων.
 • Πείρα και άριστη τεχνογνωσία των τεχνικών. Διαρκής ενημέρωση με παρακολούθηση σεμιναρίων.
 • Διάθεση πιστοποιημένων τεχνικών σε προϊόντα Microsoft, Citrix, SCO, Hewlett Packard, IBM.
 • Reporting – Δυνατότητα αναλυτικών αναφορών με βάση τις ανάγκες του πελάτη.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης βλαβών ή εγκαταστάσεων μέσω portal.

υπηρεσιες για επαγγελματιες

Οι μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες της ALLCOM, απευθύνονται σε μηχανογραφικές εγκαταστάσεις, που απαιτούν ολοκλήρωση, βελτιστοποίηση, απομακρυσμένη πρόσβαση και συστήματα προστασίας. Σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την άριστη λειτουργία και απρόσκοπτη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δικτύων της επιχείρησης.

 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

·  Εγκατάσταση / Επανεγκατάσταση / Μετεγκατάσταση Εξοπλισμού:

Η Υπηρεσία απευθύνεται σε όσους πρόκειται να αναπτύξουν, επεκτείνουν την υπάρχουσα δομή ή ακόμα και να μετεγκαταστήσουν τη μηχανογραφική υποδομή σε νέους χώρους και αφορά την πλήρη ανάπτυξη του Υλικού και Λογισμικού σε έναν χώρο ή σε διαφορετικούς χώρους συνδεδεμένους μεταξύ τους.

Οι εγκαταστάσεις αφορούν  οποιονδήποτε εξοπλισμό (Servers, PC, Εκτυπωτές, Σαρωτές, Ενεργό Εξοπλισμό Δικτύου, κ.α.) των περισσοτέρων κατασκευαστών καθώς επίσης και Λειτουργικά Συστήματα (Windows, SCO Unix, Linux, Solaris, HP UX, Cisco, SUN).

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, παραδίδεται πιστοποίηση της καλής εγκατάστασης και λειτουργίας, που περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των εργασιών και των αποτελεσμάτων των ελέγχων.

 

·   Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εταιρικού δικτύου

Στις υπηρεσίες αυτές παραμετροποίουμε το εταιρικό δικτύο, και περιλαμβάνουμε λειτουργίες όπως η διαχείριση Firewall, EMail Exchange Server, κοινόχρηστων φακέλων και εκτυπωτών, σύνδεση UPS, τοποθέτηση Rack, δομημένη καλωδίωση και εγκατάσταση IP Tηλεφωνικών Kέντρων.

 

·   Έλεγχος απόδοσης εταιρικού Δικτύου

Kαταγραφή και Xαρτογράφηση του δικτύου της επιχείρησης, καθώς και μελέτη βελτιστοποίησης της συνολικής απόδοσής του με απώτερο σκοπό την καλύτερη διανομή υπηρεσιών σε πλησιέστερους συνδεδεμένους σταθμούς που λειτουργούν απομακρυσμένα.

 

·   Υπηρεσία Fast & Disaster Recovery

Η υπηρεσία στοχεύει στην εξασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας του μηχανογραφικού εξοπλισμού της επιχείρησης και τη διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης των κυριότερων λειτουργιών της, σε περίπτωση εκτάκτου περιστατικού ή απώλειας εξοπλισμού.

 

·  Υπηρεσία Αναβάθμισης Εξοπλισμού

Αναβάθμιση παντώς τύπου Σταθμών Εργασίας και Server καθώς και εκδόσεων Λογισμικού με γνώμονα πάντα   τις προδιαγραφές της επιχείρησης.