ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Το Access control είναι η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα χώρο μέσω  κωδικών , καρτών και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Share