ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σύγχρονες λύσεις


τηλεφωνικά κέντρα

Ποιότητα στην επικοινωνία με αξιοπιστία και επεκτασιμότητα.

IP-Box Τηλεφωνικά Κέντρα

Ένα τηλεφωνικό κέντρο αποτελείται από 8 εσωτερικές γραμμές και 1-2 γραμμές πόλεως και έως 100 ή και περισσότερες εσωτερικές γραμμές και 30 ή 60 γραμμές πόλεως. Η διαφορά του τηλεφωνικού κέντρου από ένα τηλέφωνο πολλαπλών γραμμών έγκειται στο ότι οι γραμμές που χρησιμοποιούνται είναι προσβάσιμες από πολλά τηλέφωνα στο σύστημα.

Ένα τέτοιο τηλεφωνικό κέντρο παρέχει συχνά πρόσθετα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με επεξεργασία κλήσεων. Ένα τηλεφωνικό κέντρο (PBX), επιτρέπει στο χρήστη να δεί και να ελέγχει τις κλήσεις άμεσα, με πλήκτρα ένδειξης – συντόμευσης.

 

VOIP Τηλεφωνικά Κέντρα

Μια από τις τελευταίες τάσεις στην εξέλιξη των τηλεφωνικών κέντρων (PBX) είναι τα VoIP τηλεφωνικά κέντρα (VoIP PBX), επίσης γνωστά ως IP-PBX ή IPBX, τα οποία χρησιμοποιούν το Internet Protocol για τη μεταφορά κλήσεων. Τα περισσότερα σύγχρονα τηλεφωνικά κέντρα υποστηρίζουν VoIP. Τα τηλεφωνικά κέντρα ISDN PBX αντικατέστησαν επίσης κάποια παραδοσιακά τηλεφωνικά κέντρα στη δεκαετία του 1990 (προσφέρουν χαρακτηριστικά όπως η συνδιάλεξη, προώθηση κλήσεων και αναγνώριση κλήσης)

Ένα τέτοιο τηλεφωνικό κέντρο παρέχει συχνά πρόσθετα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με επεξεργασία κλήσεων. Ένα τηλεφωνικό κέντρο (PBX), επιτρέπει στο χρήστη να δει και να ελέγχει τις κλήσεις άμεσα, με πλήκτρα ένδειξης – συντόμευσης.

Δυνατότητες τηλεφωνικών κέντρων :
 • Auto Attendant  –  Αυτόματη Τηλεφωνήτρια
 • Auto Dialing – Αυτόματη Πληκτρολόγηση
 • Automatic Call Distributor – Αυτόματο
 • Automatic Ring Back – Επανάκληση
 • Call Accounting – Τηλεφωνικό Μενού
 • Call Blocking – Φραγή Κλήσης
 • Call Forwarding – Προώθηση Κλήσης
 • Voice Mail – Ψηφιακός Τηλεφωνητής
 • Voce Message Broadcasting – Δυνατότητα Μαζικής Αποστολής Μυνήματος
 • Welcome Message – Μήνυμα Καλωσορίσματος
 • Conference Call – Συνδιάσκεψη
 • Call Transfer – Μεταφορά Κλήσης
 • Call Waiting – Αναμονή κλήσης
Τηλεφωνικά κέντρα CISCO

Η χρήση των Unified Communications για τις Επιχειρήσεις. Τώρα μπορείτε στην επιχείρησή σας να αναπτύξετε ένα προσιτό, εύκολο στη διαχείριση συστήματος επικοινωνίας με το τηλεφωνικό κέντρο Cisco της σειράς 500 Unified Communications για μικρές επιχειρήσεις.


Call Center

Ευέλικτες τεχνικές υποδομές

 • 2 συστήματα CTI
 • «Φάρμες» IVR
 • Ειδικές εφαρμογές υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου
 • Πλατφόρμα αναγνώρισης φωνής
 • Εφαρμογή παρακολούθησης call center
 • Σύστημα ηχογράφησης συνομιλίας
 • Πλατφόρμα CRM, SMS, MMS